مرکز آموزشي المپياد افتخار دارد که در امتحانات کانکور پوهنتون ها بهترين نتايج را شاگردان اين مرکز ازآن خود نموده است                  برگزاري امتحانات آزمايشي کانکور سال 1391 به سيستم پيشرفته سما ( سيستم مديريت امتحانات) اخذ ميگردد اگر ميخواهيد بهترين نتايج را در کانکور داشته باشيد پس با ما بپيونديد

 


تمامی حقوق این وب سایت مربوط به مرکز آموزشی المپیاد میباشد

ديزاين توسط شرکت ايکتا